Notes for Anthony ten Brinke


1690: wegens inkwartiering in 1684, de markerigter geeft een lijst van inkwartiering: Mense Hendrik, 3 soldaten (ten Brinke) [Aantekeningen uit het rechterlijk archief, contentieuze zaken ??].
Antonij is in 1694 en 1695 woonachtig in Den Ham (2e rot) en in het bezit van een koe.
1694: register van zoutgeld: Anthonij ten Brinke, Den Ham 2e rot, -.
1701: register van zoutgeld: Anthonij ten Brinke, -, 0.10.
Tussen 1700 en 1704 woont Antonij in een huis in Den Ham (naast scholt Wolters) waarvan Frederik Lindenhovius (Chirurgijn in Rhaan) de eigenaar is.
Op 01-06-1706 kopen Anthonij en Marije van Frederik Lindenhovius (chirurgijn in Den Ham), als voogd van zijn minderjarige zoon Frederik Frederiksen [later getrouwd met Margie Derks], 2 1/2 zesde deel van de hooijmate in Magele genaamd de Ruijter
Berents mate. Van deze hooimate bezit Berent Reuvers (onderscholtis) ook 2 1/2 zesde deel en de weduwe van Jan Jans Dauler bezit een zesde deel.
Op 03-04-1710 vordert Antonij de schuld van 320 gulden (verleent op 10-10-1703) van Hendrikus Overmars.
In 1711 daagt Hendrikje Hansen de weduwe van Berend Berends Reuvers (alias Captein Kleine) zijn oom Wolter Wolters Captein voor het gericht omdat de oom de kiste van Berend niet wil afgeven. De oom zegt dat Berend nog een schuld bij hem heeft en wil
dat de kiste wordt geopend om te zien of daar nog geld in zit. Hendrikje weet echter niets van deze schuld af. Omdat er niet voldoende bewijs is moet de oom de kiste afgeven. Na de kermis in Den Ham op 16 en 17 augustus 1711 zijn Antonij ten Brinke en
Evert Berends naar de oom geweest om de kiste op te halen. De oom weigerde echter de kiste af te geven omdat hij eerst betaald wilde worden. Bij de getuigenis die Antonij hiervoor aflegt zegt hij dat hij 3 a 44 jaar oud is.
Tussen 1711 en 1713 woont Antonij in een huis in Den Ham waarvan Jan Wolters alias Brodt de eigenaar is.
Op 24-08-1714 getuigt Antonij tegen Willem Hendriks Spoelman uit Meer, die zaadgewas van tientbaar land had verplaatst naar niet tientbaar land, waardoor de pachters van het land inkomsten hebben gemist.
1711-1724: register van de 1000e penning: Den Ham 2e rot, Anthonij ten Brinke van obligatien, 500.0.0.
1723: register van hoofdgeld: Antonij ten Brinke, 2.
Ca. 1715-1730: 1000e penning en zoutgeld: Den Ham, 2de rot; geld: --10--; Antonij ten Brinke; 1000e penning: ---; zoutgeld: --10--.
1720: 1000e penning, Den Ham: Anthonij ten Brinke: 500--.--.
1720: register van hoofdgeld: Anthonij ten Brinke, Den Ham 2e rot, 2.
Op 30-11-1724 stelt Antonij Hermen Jans Toersche en Hermen Jans Campman aan als momboiren over Antonij's onnosele zoon Brinkman (zoon van wijlen zijn eerste vrouw Marije). Hij geeft zijn zoon zijn deel uit de erfenis van zijn vrouw Marije van 200
gulden en stelt zijn dagwerk hooiland het Sumpel genaamt hiervoor borg.
De volkstelling van 1748 van het Kerkdorp Den Ham, 1ste en 2de rot: De weduwe van Antonij ten Brinke, bij inwoonen Jan ten Brinke, is niet wijs en leeft samen van den armen.
Bij de personele quotatie van 1750 wordt de weduwe van Antonij ten Brinke bij de armen in het kerkdorp vermeld maar het aantal belastingplichtige personen wordt niet vermeld.
Register van de aangetimmerde Huijsen sedert den jan. 1682 en waarvan geen vuursteede geld van word betaalt: kerkdorp, 2de rot: 6; wed. van Antonij ten Brinke, geen vuurstede (eigenaar de provincie).
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Page built by Gedpage Version 2.20 on 25 December 2007

© Ponto Broadbelt of Buckland