Notes for Arend ten Brinke


Arend is de onechte zoon van Berendina Arends, zijn kinderen zijn geboren in het huis van Teunis Arendshorst. Hij wordt ook aangeduid met: Arend zich noemens ten Brinke en Arend ten Brinke voorheen Arends. Arend is niet gedoopt. Zijn overlijdensakte
vermeldt dat hij 51 jaar oud is geworden. De geboortedatum van 10-05-1770 is door Arend zelf opgegeven tijdens de volkstelling van 1811. Of dit zijn echte geboortedatum is, valt nog te bezien, het zou ook door hem zelf verzonnen kunnen zijn.
Op 31-12-1802 maakt Arend ten Brinke woonachtig in den Ham bekend dat hij voor enige weken heeft aangekocht ongeveer vijf spind zaailand [ 1000 m2] gelegen op de Paasfank kamp Slaf? genaamd voor 40 gulden.
In 1811 is Arend en zijn vrouw woonachtig in Den Ham no. 63.
1813, Den Ham: uitzet van het tractement, kleding, etc.: Arend ten Brinke, --.--5.
Op 04-08-1814 leent Arend 700 gulden van Gerrit Jan Hemmink, landbouwer in Vriezenveen, tegen 5% rente. Hij stelt hiervoor borg: een huis staande in Den Ham tussen de huizen van Hendrikus [Hermens] van Eerde (ten oosten) en Harmen [Jansen] Toersen (ten
westen); een hof achter het huis; een half mudde bouwland [ 2000 m2] in het mastebroek (tusen het land van Hendrik Schutte en Klaas [Klaasen] Kodden [= Kotten]); een schepel bouwland [ 1000 m2] op Bossink hof; een schepel bouwland [ 1000 m2] achter
Weelink kamp; een schepel bouwland [ 1000 m2] in de Elshorst (tusen het land van Mannes Keertmans) en een achtste dagwerk [ 625 m2] in het sumpel. Op deze goederen rust al een hypotheek van 200 gulden tegen 3 1/2 % ten gunste van Jacop Bongers te
Haerst, afgesloten op 13-01-1763.
Lidmaten van de Hervormde Kerk van Den Ham: Arend ten Brinke in Teunis in Den Ham, op belijdenis aangenomen op 29-04-1820, overleden op 11-05-1820.
27-08-1832, de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van het kadaster in Den Ham: wed. Arend ten Brinke geb. Aaltje Nijmeijers landbouwer in Den Ham; A 41, bouwland, 11a 40ca [1140 m2]; A 362, bouwland, 19a 80ca [1980 m2]; A 480, bouwland, 20a 40ca [2040
m2]; A 672, bouwland, 9a [900 m2]; D 64, huis en erf, 3a [300 m2], no. 22; D 65, tuin, 3a 80ca [380 m2]; E 100, bouwland, 7a 90ca [790 m2]; E 199, hooi en zaailand, 3a 50ca [350 m2].
Arend en Aaltje zijn beide overleden in Den Ham in huis no. 63.
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Page built by Gedpage Version 2.20 on 25 December 2007

© Ponto Broadbelt of Buckland